Metodologia

Ikaskuntza esanguratsua: Ikastolan, ikaskuntza esanguratsua azpimarratu nahi dugu, globaltasun ikuspuntutik ulertuta, ikaslearen aurrezagutzetan oinarriturik, esperientziaz, denboraz eta, ekintza motibagarriak modu aktiboan erabiliaz elkarlanean zein bakarkakoan parte hartzea bultzatuz, ikaskuntza orekatsua eta erabilgarria izan dadin.

Hori guztia lortzeko, baliabide hauek erabiliko dugu: ikastolan planifikatutako proiektuak, ekintza osagarriak, jolasak, gelako ekintzak, materiala, familien laguntza, irakaslea, espazio, denbora, dinamika, kanpoko laguntza eta garrantzitsuena, ikasleak.

Igon ↑